P. Varkojis ir KO

For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)

For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)

, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)Our company is the first company in Lithuania to produce 92 mm thick windows.

  • Glass thickness 48 mm (4*18*4*18*4);
  • The thermal conductivity coefficient of insulating glass is  0.53 W (m2K);
  • A thermal conductivity 0.78 W (m 2 K).

For mer informasjon kan du ringe: + 370 445 48 246

På grunn av økte priser på energiressurser brukes flere typer brensel for å varme opp bygninger. For å redusere kostnadene tilbyr vi varme vinduer som lar deg spare på oppvarmingskostnadene i huset eller leiligheten.

, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)Selskapet «P. Varkojis ir Ko» begynte å produsere trevinduer i europeisk standard med en tykkelse på 92 mm siden januar 2009.

Siden januar 2009 har firmaet «P. Varkojis ir Ko» begynt å produsere nye 92mm tykke europeiske standardtrevinduer. Dette vinduet åpner innover – slik som de fleste europeiske vinduer.
Glasstykkelsen er på 48mm. Den termiske koeffisienten til det isolerende glasset er U = 0,5 W / (m² · K). Koeffisienten U er den viktigste parameteren vi ser på i forhold til vinduer; det viser til hvor mye varme som lekker gjennom 1 m² i timen når temperaturforskjellen ute og inne er på 1 K eller 1 ºC.  Koeffisienten U er også viktig fordi den samsvarer med mengden varme som lekker gjennom et vindu. Jo lavere forholdet er jo mindre energi brukes på å varme opp bygget, jo mindre forurenser man miljøet og jo mer penger sparer man.

Planker for slike vinduer produseres av 4 lag med fingerskjøtet tre. Resultatet er mye bedre termisk varmeledningsevne. Vinduene males med svenske »Becker Acroma» maling og tyske »Roto Frank AG»-beslag brukes for å sette vinduene sammen. Den termiske ledningsevnen er 0.78 W (m * k). Jo mindre koeffisienten er jo bedre isolerer vinduet. Dette vinduet er 92mm tykt og kan brukes til »passive hus» – som blir mer og mer populære i Litauen fordi disse husene hjelper med å spare på energi og utgifter.

Eurostandard 68mm vinduer

, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)

Eurostandard 92mm vinduer

, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)

Skandinaviske vinduer

, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)
, For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)

[contact-form-7 id=»5954″ title=»Užklausa LT»]

[contact-form-7 id=»5958″ title=»Užklausa EN»]

[contact-form-7 id=»5959″ title=»Užklausa NO»]

[contact-form-7 id=»5960″ title=»Užklausa RU»]

[contact-form-7 id=»5967″ title=»Užklausa DE»]

[contact-form-7 id=»5968″ title=»Užklausa NL»]

[contact-form-7 id=»5969″ title=»Užklausa SV»]

[contact-form-7 id=»6894″ title=»Užklausa LV»]