P. Varkojis ir KO

Vedlikehold og garanti

UAB P. Varkojis ir Kompanija gir følgende garantiperioder for sine produkter:

 • 5 års garanti for vinduer;
 • 2 års garanti for ytterdører (tetthetsgaranti gis ikke for følgende produkter: enkle ytterdører med høyde på ˃ 2 200mm og bredde på ˃ 1 000 mm og for doble ytterdører med høyde på ˃ 2 200mm og bredde på ˃ 1 800 mm);

MERK: Et tak må installeres over inngangsdøren for å beskytte det mot direkte miljøpåvirkning (regn, snø, sollys). Taket skal stikke ut over konturen til den åpne døren og gi skygge i dørområdet ved middagstid om sommeren. Døren er ikke garantert hvis det ikke er installert tak.

Produsenten gir garantiperiode for følgende komponenter:

  • Glassenheter – 5 år;
  • Vannbord og lokk i aluminium og – 5 år;
  • Det gis 2 års garanti for beslag (håndtak, låser, hengsler osv.);
  • Malingsbelegg – 5 år;
  • Lakkbelegg – 2 år.

Garantien gjelder for produktene som er montert i henhold med kravene og brukt riktig.

Bare defektene som er synlige fra 3 meters avstand, under naturlig lys og fra en vinkel på 78–105° kan regnes som visuelle defekter.

MONTERING AV VINDUER

Ved montering av vinduer må man følge Byggeforskriften ST 2491109.01:2015 Montering av vinduer, dører og deres konstruksjoner.

REKKEFØLGEN PÅ ARBEIDSOPPGAVENE VED MONTERING AV VINDUER

   1. Deler og dimensjoner skal sjekkes;
   2. Antall festepunkter og festemetode skal bestemmes;
   3. Støtte- og monteringsblokker skal plasseres;
   4. Produktet skal plasseres på blokkene;
   5. Produktets vertikale og horisontale posisjon skal justeres ved å bruke vaterpass og endre høyden på blokkene.
   6. Produktet festes inn i åpningen;
   7. Unødvendige monteringsblokker skal fjernes;
   8. Mellomrommet mellom vinduskarmen og åpningen skal tettes.

Et konkret festepunkt velges individuelt for hver kunde i henhold til situasjonen. Tetningsbånd og andre tilleggsmaterialer er ikke inkludert i standard montering av vinduer.

OBS: Før du bruker de valgte tetningsmaterialene må du lese bruksanvisningen.

BRUKSFORHOLD FOR TREVINDUER OG -DØRER

Når man bruker trevinduer må man forstå at det er et produkt av høy kvalitet som krever mer vedlikehold enn plastvinduer.

Ofte blir ferdigmonterte produkter ødelagt under finpussarbeid i rommet: de skvettes med pussemortler, glassenheter og produktkarmer skrapes, partikler av byggeavfall faller inn i bevegelige deler av beslaget, dører og vinduer blir deformert og sveller dersom mikroklimaet (temperatur og fuktighet) i rommene ikke er passende. Relativ luftfuktighet i rommene skal ikke overstige 60 %.

   • Sørg for at rommene er tilstrekkelig ventilert under finpussarbeid (stukk-, betong- og sparklearbeid) og noen måneder etterpå, og at avfuktere er installert fordi økt fuktighet kan føre til muggvekst på karmen, vinduene kan deformeres (de kan bli utette, det kan være vanskelig å åpne dem), den lakkerte overflaten kan blekne, fargen på treverket kan endres. Fargenyansen på belegget og treverket kan bli påvirket av byggematerialer som produkter skvettes eller har noen kontakt med. I dette tilfellet er produktene uopprettelig skadet.
   • Under finpussarbeid skal produktene dekkes med gjennomsiktig film, papp e.l. slik at puss, kitt eller maling ikke havner på de malte eller lakkerte overflatene, glass, i låser, hengsler og andre beslagsdeler. Unngå å ha filmen limet på i over 3 dager. Etter montering skal den rives slik at fuktighet ikke samler seg mellom filmen og produktet.
   • Risper i glassenheten eller karmen vil skade produktet estetisk. Defekter av denne typen kan også sjelden fjernes uten å erstatte produktet eller en del av dette.
   • Dersom støv og partikler som oppstår ved stukk-, sparkle- og slipearbeid samler seg i beslagene, kan de sette seg fast, fungere dårlig og til og med bli ødelagt. I tillegg kan bladene som lukker seg dårlig deformeres.
   • Et av de forholdene som ofte ikke tas hensyn til ved bruk av trevinduer og -dør er mikroklima. Dersom mikroklimaet er dårlig kan produktene svelle og bli deformert. Dette kan føre til at de begynner å råtne, mugne, blir utette og vanskelig å bruke.

OBS:

   • Dugg på innsiden av vinduer er et av tegnene på at forholdet mellom temperaturen og fuktigheten (mikroklimaet) er upassende. Trevinduer og -dør skal brukes i rom der det ikke er for mye fuktighet fordi dugg på vinduene eller dørene kan føre til muggvekst og deformasjon av glasslistene og karmen.
   • Under finpussarbeid og reparasjoner i rommene er det nødvendig å beskytte vinduene slik at korrosjonsbeskyttende belegg og beslaget ikke ødelegges.
   • Dersom du dekker vinduene og dørene for å beskytte dem mot skader under byggearbeidet eller dersom du bruker vinduslemmer, vær forsiktig så du ikke skader glasset eller produktets karm.
   • For å forhindre at beslaget av vinduer eller dører går i stykker, må du ikke overbelaste vindusbladet, ikke støtt eller løft den med andre gjenstander.
   • Ikke plasser tilleggsgjenstander mellom bladet og posten (ikke klem ledninger og kabler), for dette kan føre til deformasjon av vindus- eller dørkarmen eller beslag.
BRUK AV GLASSENHETER

Glassenheter krever ikke noe spesielt vedlikehold. De skal beskyttes mot faktorer som kan føre til at de sprekker. Glassenheter skal beskyttes mot smeller av bladet som kan skyldes trekk. Ikke la vinduer eller dører stå åpne uten tilsyn. Ikke åpne dem i det hele tatt på veldig vindfulle dager.

   • Alle glassrenseprodukter kan brukes for å rense glassenheter.
   • Ikke bruk følgende produkter for å rense glassenheter: skrapeverktøy, barberkniv, sterke alkaliske løsninger, syrer eller hydrofluoridløsninger.
   • Ikke fest filmer på glass (særlig på tonet glass). Under forskjellige termiske belastninger kan glassenheten sprekke.
   • Hele området med tonet glass må være belyst eller i skyggen. Med bare et visst område i skyggen vil glasset bli ujevnlig varmt og sprekke.
   • Dersom temperaturforskjell som glasset utsettes for overstiger 36 ℃, øker sannsynligheten for en termisk sprekk.
   • Avstanden mellom varmeapparater og glassoverflate skal være minst 20 cm.
   • Avstanden mellom komfyr, kjøleskap og glassoverflate skal være minst 30 cm.
   • Temperaturen på varmeapparater som er i nærheten av glassoverflate skal ikke overstige 65 ℃.
   • Når du begynner å varme opp rommene, må du øke temperaturen gradvis og ikke med en gang.
   • Ikke rett den varme luftstrømmen mot glasset når du bruker varmere.
   • Sprekker i glasset kan også skyldes kjøle- og klimaanlegg i nærheten av dette.
   • En termisk sprekk kan også oppstå fordi det ikke er varmt nok i rommet (spesielt hvis det ikke varmes opp om vinteren).
   • Glassoverflaten skal aldri komme i kontakt med innvendige eller utvendige persienner – glassenheten kan sprekke på grunn av forskjell i overflatetemperaturer.
   • Avstanden mellom persienner og glassoverflate skal være minst 2 cm.

Garanti gis ikke for termiske sprekk forårsaket av trykkendringer eller slag.
Bruk et bredt limbånd på den sprukne glassenheten i ulike retninger på tvers av sprekken og dekk gulvet med papp eller liknende slik at glass ikke ødelegger gulvbelegget når det faller. Ta kontakt med profesjonelle glassmontører eller UAB P. Varkojis ir kompanija.

VEDLIKEHOLD AV TREVINDUER OG -DØRER INKLUDERER:
   • Vedlikehold av utvendig og innvendig malings- og lakkbelegg;
   • Kontroll og justering av beslagets funksjon;
   • Kontroll av gummilister;
   • Rengjøring av gummilister, rengjøring av dreneringshull;
   • Kontroll av glass;
   • Påføring av et spesielt pleiemiddel på det utvendige belegget (ikke nødvendig for lokk i aluminium).

OBS! Vær forsiktig når du vasker vinduer, ikke len deg ut. Om nødvendig, bruk lengre vinduskluter. Ikke la barn være uten tilsyn mens du vasker åpne vinduer.

VEDLIKEHOLD AV MALT ELLER LAKKERT BELEGG
   • For å holde trevinduene dine pene og uten skade må du ta vare på det lakkerte eller malte belegget hvert år – de skal rengjøres med pleieprodukter for trebelegg. Ved hjelp av disse produktene dannes det et beskyttende lag som beskytter mot smuss og belegget blir mer elastisk og skinnende. Du kan bruke produktene med en klut eller svamp. Overflaten trenger ikke ytterligere polering. Det er nødvendig å lese produsentens bruksanvisning før du bruker pleiemidlene. Malingsbelegg bør rengjøres og smøres med pleiemidlene en gang i året (f. eks. før vinteren), og lakkbelegg bør rengjøres og smøres to ganger i året (helst om høsten og våren).
   • Endringer i fargenyanser på malings- eller lakkbelegg på vinduene eller dørene dine er en naturlig konsekvens av miljøeksponering (sol, vær, fuktighet).
   • Fjern støv og smuss fra overflatene minst to ganger i året. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå mugg og lav. Rens rene overflater med en svamp eller klut fuktet i vann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler fordi de kan skade lakkbelegget, og fargen på lakken eller treverket kan endre seg. I tillegg til det kan sterke rengjøringsmidler ødelegge glass og vindusbeslag.
   • Vennligst les bruksanvisningene fra produsentene av rengjøringsmidler og følg dem nøye. Ved rengjøring av murverk eller andre overflater i nærheten av vindu dekk vinduet eller beskytt det på en annen måte. Dersom det kommer syrt rengjøringsmiddel på vindusoverflate, skyll umiddelbart med rent vann.
   • Ikke bruk pulver eller ande slipende rengjøringsmidler (som er grove eller inneholder harde partikler).
SLIK MALER DU VINDUER PÅ NYTT

Akrylmaling og lakk passer best til produktene dine. De vil ikke forårsake uønskede reaksjoner med gummilister eller tidligere vindus- eller dørbelegg. Vi anbefaler miljøvennlig Sherwin-Williams maling.

Vennligst les følgende grunnleggende anbefalinger om maling før du maler eller lakkerer produktene:

   • Ikke mal tetningssnorer, gummilister, låser, håndtak, finpussdetaljer i plast, silikontråd ved glassenhet, insektnett eller andre bevegelige deler. Du kan kjøpe disse midlene i spesialiserte kjøpesentre og butikker for byggematerialer, reparasjon og husholdningsvarer.
   • Klargjør overflaten før du maler: Puss det tidligere malings- eller lakkbeslaget med sandpapir eller slipesvamp.
   • Fjern støv med en tørr myk klut. Ikke bruk rensemidler som sliper eller på en annen måte skader overflater.
   • Pass på at den malte overflaten ikke blir skadet ved å åpne eller berøre andre overflater før malingen er helt tørr.
   • Smør gummilister med fett (f. eks. matolje) før du maler de male eller lakkerte vindus- eller dørbladene slik at de ikke river av malingen fra treoverflaten før belegget er helt tørt.

OBS: Sliping, rengjøring med kjemiske rengjøringsmidler, maling, lakkering og annet finpussarbeid skal utføres i et godt ventilert rom. Mal vinduer bare når de er åpne og ikke lukk dem før malingen blir tørr. Avfettingsmiddelet eller grunningen må være helt tørr før du kan male.

VEDLIKEHOLD AV PANELDØRER

Den ytre overflaten skal sjekkes regelmessig for sprekk, og dørhjørner og -kanter for skader.

For å sikre lang levetid på paneldører skal de vaskes et par ganger i året med et mildt vannbasert rengjøringsmiddel ved bruk av en ikke-slippende klut som ikke kunne skade det ytre malingsbelegget. Denne prosedyren vil beskytte dørene mot utilsiktet skade.

Dersom dørpanelet blir misfarget eller det oppstår sprekker, anbefales det å pusse opp paneldørene:

 • Overflatene av paneldørene i lyse toner skal sjekkes og vedlikeholdes en gang i året og males på nytt hvert femte år med maling i passende farge.
 • Overflatene av paneldørene i mørke toner skal sjekkes og vedlikeholdes årlig og males på nytt annethvert år med maling i passende farge dersom de utsettes for direkte sollys og ekstreme forhold.

OBS: Overflatene av paneldørene i mørke toner krever mer vedlikehold en de i lyse toner. Mørke overflater absorberer mer sollys og blir varmere. Derfor blir panelet mindre stabilt og det kan oppstå sprekker i malingsbelegget. I tillegg til det, på grunn av ulike miljøfaktorer kan den ytre overflaten bli 20 mikron tynnere per år. De tynne beskyttelsessystemene må derfor ofte pusses opp for å gjenopprette tykkelsen på belegget og sikre tilstrekkelig beskyttelse av konstruksjonene.

ADVARSEL. Det aksepteres ikke klager angående sprekker i topplaget av maling på døren eller panelet malt i RAL-farger som tilhører gruppe 3 av mørke farger.

BRUK AV BESLAG

Regelmessig smøring av beslag (minst 1 gang i året) sikrer god funksjon og bidrar til å hindre tidlig slitasje på beslaget. Bruk utelukkende maskinolje eller syrefritt fett for smøring. Det anbefales også å sjekke boltenes stabilitet regelmessig og stramme eller skifte dem ved behov.

Vinduene vil fungere i mange år og brukernes sikkerhet vil være sikret dersom følgende instruksjoner vil følges:

   • Ikke vri håndtaket når vinduet er åpent;
   • Vindusbladet skal ikke overbelastes;
   • Ikke skyv vindusbladet mot åpningskanten;
   • Ikke plasser noen gjenstander mellom vindusposten og vindusbladet.

 

SLIK VEDLIKEHOLDER DU GUMMILISTER OG DRENERINGSHULL

Når du rengjør vinduer, må du også rengjøre gummilister. Ulike rusk kan rive eller deformere dem. Når du rengjør og sjekker gummilistene, kan du åpne vindusbladet og lett sjekke om dreneringshullene som er på vannbordene i aluminium festet nede på vindusposten ikke er blokkert. Dersom det er rusk eller smuss i hullene, må du rengjøre dem slik at vannet renner ut, ellers kan det samle seg på karmen og renne inn i rommet.

De ovenfornevnte hullene er i bladene. Dersom disse hullene er tilstoppet, vil vannet samle seg mellom karmen og glassenheten. Etter hvert oppstår det dugg mellom glassene i den gjennomvåte glassenheten, det selektive belegget oksideres og det oppstår flekker. I tillegg fukter vannet som akkumuleres karmen (den begynner å råtne) og glasslistene (de deformeres).

SLIK VEDLIKEHOLDER DU DELER I PLAST OG ALUMINIUM

Deler i plast og aluminium skal renses med en mild løsning av rengjøringsmiddel og vann. De skal vaskes med rent vann som kan tilsettes med en liten mengde nøytralt eller lett alkalisk rengjøringsmiddel. Temperaturen på løsningen av vann og rengjøringsmidler kan ikke overstige 25 Cᵒ. Pulvemalingsbelegg skal ikke vaskes med vanndamp. Vaskingen vi være mer effektiv dersom du bruker en myk ikke-slipende klut for å rengjøre pulvermalingsbelegg.

Rengjøring av deler i plast og aluminium utføres minst én gang i 12 måneder.

OBS: Slipende rengjøringsmidler kan skrape overflate av delene og skade malingen. Delene i aluminium skal ikke rengjøres med sterke syre eller alkaliske rengjøringsmidler som reagerer med aluminiumoverflater.

 

GARANTIEN GJELDER IKKE I FØLGENDE TILFELLER:
   • Produktene ble montert i strid med kravene i Konstruksjonsteknisk forskrift STR 2.04.01:2018 Skillekonstruksjoner i bygninger. Vegger, tak, vinduer og ytterdører.
   • Produktet er mekanisk skadet under transportering, montering eller bruk eller på grunn av feilaktig gjennomføring av byggeprosessen når disse operasjonene utføres av kjøperen eller personer eller selskaper ansatt av kjøperen.
   • UAB P. Varkojis ir Ko er ikke ansvarlig for skadede produkter dersom kjøperen ikke fulgte produsentens krav og anbefalinger angitt i garantien, bruksanvisningen for transportering, montering og bruk av trevinduer og -dører og nettsiden www.varkojis.lt.
   • Produktet har blitt brukt etter at brukeren selv har justert vindusåpningsmekanismen, noe som førte til at produktets trekarmen eller åpningsmekanisme ble skadet.
   • Kunden har ikke betalt produsenten for varene.
   • Materialer som ødelegger malingsbelegg eller korrosjonsbeskyttende belegg ble brukt for å rengjøre produktet.
   • Produktet har blitt brukt i strid med bruksreglene.
   • Vinduene ble ikke reparert av selgerens representanter.
   • Byggeavfall ble ikke fjernet fra beslagene.
   • Produktet ble reparert, endret eller modifisert av noen som ikke var produsenten eller dens representanter.
   • Ved maling vinduer og dører på nytt malte kunden gummilister, låser, håndtak, finpussdetaljer i plast, silikontråd ved siden av enheten og andre forbindelsesdeler.
   • Selskapet gir ikke garanti for finpussarbeid på vinduer og dører når mørke farger er valgt. Dersom vinduene og dørene er malt og beiset i mørke farger, kan de mørke tonene på belegget på sørsiden øke temperaturen på den utvendige overflaten av vinduene og ytterdørene (opptil 80° C). Når overflaten er varm, kan harpiks fra nåletre kan begynne å lekke. Derfor anbefaler selskapet ikke å bruke mørke toner på nåletre på utsiden.
   • Produktene har vært utsatt for uforutsigbare naturkrefter (lyn, storm, brann).

[contact-form-7 id=»5954″ title=»Užklausa LT»]

[contact-form-7 id=»5958″ title=»Užklausa EN»]

[contact-form-7 id=»5959″ title=»Užklausa NO»]

[contact-form-7 id=»5960″ title=»Užklausa RU»]

[contact-form-7 id=»5967″ title=»Užklausa DE»]

[contact-form-7 id=»5968″ title=»Užklausa NL»]

[contact-form-7 id=»5969″ title=»Užklausa SV»]

[contact-form-7 id=»6894″ title=»Užklausa LV»]