P. Varkojis ir KO

Underhåll och garantier

För fönster som tillverkades av P. Varkojis ir Kompanija AB(p) ges 5 års garanti:

 • Dörrkarm och båge – 5 år;
 • Glaspaket – 5 år;
 • Aluminiumkanaler och beslag – 5 år;
 • Tillbehör (handtag, lås, gångjärn, osv.) – 5 år.

Vi ger garanti till produkter som hade monterats i enlighet med anvisningar och behandlades på rätt sätt.
Visuella defekter endast anses omfatta de defekter som man kan se från 3 meters avstånd när man tittar från 78-105 graders vinkel och i god belysning.

FÖNSTERMONTERING

Vid fönstermontering måste man tillämpa byggföreskrifter ”BF 2491109.01:2015 Montering av fönster, dörrar och deras konstruktioner” (lt. ”ST 2491109.01:2015 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas”).
FÖNSTERMONTERINGS FÖRFARANDE

 1. Dubbelkolla utrustningen och dimensionerna;
 2. Beräkna fästningssätt och antal fästningar;
 3. Placera stöd- och monteringsblocken;
 4. Placera produkten på stödblocken;
 5. Kontrollera vertikal och horisontell position med ett vattenpass och genom att ändra blockens längd;
 6. Sätt in produkten i öppningen;
 7. Ta ut onödiga monteringsblocken;
 8. Täta utrymmet mellan karmen och öppningen.

Den exakta monteringsplatsen väljs individuellt för varje kund med hänsyn till den rådande situationen. Tätningsmedel och andra hjälpmedel tillhör inte den standardiserade fönstermonteringen.
OBSERVERA: man måste ta hänsyn till användningsanvisningar innan man använder de valda tätningsmedlen.

UNDERHÅLL AV TRÄFÖNSTER OCH DÖRRAR

Man som använder träfönster måste förstå att dessa produkter är av hög kvalitet och kräver mer underhåll än plastfönster. Man skadar ofta de redan monterade produkter när man utför ytbehandling av lokalerna genom att stänka med murbruk, skrapa glaspaket och karmar, hälla byggskräp i beslags rörliga delar, fönster och dörrar kan böjas och/eller svällas om mikroklimat (temperatur och fuktighet) i lokalerna är olämplig.

 • o Man måste tillräckligt ventilera och avfukta lokaler vid ytbehandling (putsning, betonggjutning, spackling) och några månader efter den, eftersom ökad fuktighet kan leda till uppkomst av mögel på karmen, fönster kan böjas (bli otäta, det kan vara svårt att öppna dem), lackad yta kan vitna, trä kan ändra färgen. Om beläggningen eller träet stänkas eller exponeras med byggmaterialet, kan dess nyans ändras. På sådant sätt skadas produkterna irreparabelt.
 • o Man måste belägga produkterna med genomskinlig film, kartong eller liknande vid ytbehandling, så puts, spackel eller färg skulle inte hamna på målade eller lackerade ytor, glas, i lås, gångjärn eller andra tillbehör. Filmen får inte behållas längre än 3 dygn. Det är viktigt att riva filmen efter monteringen, så att fuktighet inte skulle uppstå mellan filmen och produkten.
 • o Produktens utseende skadas när glaspaket eller karm skrapas. Sådana defekter kan ofta repareras utan att ersätta produkten eller dess del med en ny.
 • o Om olika slags damm från väggputsning, spackling, polering hamnar i beslag kan beslag hämnas, ibland även brytas, det kan bli svårt att öppna/stänga produkten. Fönsterbågen som inte stängs väl kan dessutom böjas.
 • o Man brukar inte skapa lämpligt omgivningarnas mikroklimat. Produkterna svälls, böjs om mikroklimatet är olämpligt. På grund av detta kan de börja röta, bli otäta och obekväma att använda, mögel kan bildas.

OBSERVERA:

 • o När ytbehandlings- eller reparationsarbeten utförs måste man skydda fönster för att inte skada korrosionsskydd eller beslag.
 • o Var försiktigt när du täcker fönster eller dörrar för att skydda dem mot byggskador eller när du använder fönsterluckor, eftersom du kan skada glaset eller karmen.
 • o Du får varken belasta, stöta eller höja bågen med ytterligare grejer, annars kan du bräcka fönster- eller dörrbeslag.
 • o Placera ingenting mellan bågen och karmen (kläm inte ledningar, kablar), eftersom det kan leda till deformation av fönster-/dörram eller beslag.

 

UNDERHÅLL AV GLASPAKET

Glaspaket behöver inget särskilt underhåll. De borde dock skyddas från faktorer som kan leda till sprickning. Glaspaket borde skyddas från att fönsterbågen slås av vinden. Lämna inte öppna fönster eller dörrar utan övervakning. Öppna fönster inte om dagen är mycket blåsig.

 • o Ingen film får limmas på glas (särskilt på tonat glas). Glaspaket kan sprickas vid olika värmespänningar.
 • o Total yta av tonade fönster måste upplysas eller förvara i skuggan. Om bara en del finns i skuggan kommer det ojämntuppvärmda glaset att sprickas.
 • o Sannolikhet att glaset kommer att sprickas på grund av temperaturskillnader ökar om denne är större än 36º C.
 • o Avståndet mellan uppvärmningsenheter och glasyta får inte vara mindre än 20 cm.
 • o Avståndet mellan ugn eller kylar och glasyta får inte vara mindre än 30cm.
 • o Temperaturen på uppvärmningsenheter som finns nära glaset får inte vara högre än 65º C.
 • o Uppvärma lokalerna så småningom, öka temperaturen inte kraftigt.
 • o Rikta inte varmluftflöde mot fönster om du använder luftvärmare.
 • o Glas kan till och med sprickas på grund av kylnings- eller ventileringsapparater som finns i närheten.
 • o Termiska sprickor i glaset kan även uppstå på grund av otillräckligt hög temperatur i lokalen (särskilt om lokalen inte uppvärms i vinter).
 • o Glasyta får inte komma i kontakt med rullgardiner inomhus eller utomhus, eftersom glaspaket kan sprickas på grund av temperaturskillnader på ytorna.
 • o Avståndet mellan rullgardiner och glasyta får inte vara mindre än 2 cm.

Vi ger ingen garanti för termiska sprickor eller för sprickor som uppstår på grund av tryckförändringar eller slag.
Glaspaket som har spruckit borde tejpas med en stor tejp i olika ritningar tvärs sprickan. Lägg kartong eller någonting liknande på golvet så glasbitar inte skadar golvet. Kontakta professionella glasare eller P. Varkojis ir kompanija AB(p).

I UNDERHÅLL AV TRÄFÖNSTER OCH DÖRRAR INGÅR:
 • o Underhåll av inre och yttre färg- eller lackbeläggning;
 • o Kontrollering av beslagsfunktion och eventuell justering;
 • o Kontrollering av packningar;
 • o Rengöring av packningar rännor;
 • o Kontrollering av glas;
 • o Behandling av ytbeläggning med ett speciellt medel (behövs inte för aluminiumklädda produkter).

OBSERVERA! Akta dig vid fönsterrengöring, luta inte dig över. Använd längre fönstermoppar om det behövs. Lämna barn inte ensamma när du rengör öppna fönster.

HUR SKÖTER MAN MÅLAD, LACKERAD YTA
 • o Du måste måla eller lackera dina träfönster varje år samt rengöra dem med hjälp av speciell medel för träbeläggning om du vill bevara deras bra utseende och integritet. Använd ett av dessa medel och täck ytan med skyddslager, vilket skyddar från smuts, beläggningen blir mer elastisk och glansig. Du kan smörja dessa medel med hjälp av en trasa eller en svamp. Ytan behöver ingen ytterligare polering. Läs tillverkares anvisningar innan du använder underhållsmedel. Färgskikt borde rengöras och täckas med underhållsmedel en gång per år (t.ex. Innan vinter), lackskikt – två gånger om året (bäst om våren och hösten).
 • o Färgskikt på ditt fönster eller dörr nedsatts naturligt beroende på omgivningarnas påverkan (solens, luftens, fuktighetens).
 • o Rengör beläggningarna minst två gånger om året. Om ren yta inte rengörs med blöt trasa eller svamp kan mögel och lavar uppstå. Använd inte starka hushållsmedel, eftersom de kan skada lackbeläggning, lack och trä kan ändra sin färg. Starka rengöringsmedel kan till och med skada glaset och beslaget.
 • o Vi ber dig att läsa igenom rengöringsmedeltillverkares anvisningar och följa dem. Täck fönster eller skydda det på något annat sätt när du rengör mur eller andra ytor som finns vid fönster. Om rengöringsmedel med syra hamnat på fönsterytan tvätta den omedelbart med ren vatten.
 • o Använd inga pulver- eller andra slags slipmedel (som är grova eller innehåller partiklar).

 

HUR MÅLAR MAN OM FÖNSTER

Akrylfärg och lack passar dina produkter bäst. De kommer inte att samverka med packningar och tidigare fönster-/dörrbeläggningar. Vi råder att använda ekologiska färger från Sherwin-Williams.
Läs igenom huvudsakliga rekommendationer för målning/lackering innan du börjar:

 • o Måla/lackera inte tätningssömmar, packningar, handtag, plastbeslag, kiseltråd vid glaspaket, insektnät och andra rörliga delar. Dessa medel kan köpas i specialiserade stormarknader och butiker för byggnadsmaterial, reparation och vitvaror.
 • o Förbered ytan innan du börjar måla: ta bort tidigare färg- eller lackskikt med sandpapper eller grov svamp.
 • o Damma med en torr mjuk trasa. Använd inte pulver- eller andra slags medel som kan skada ytan.
 • o Kontrollera att den målade ytan inte skadas under användning eller i kontakt med andra ytor innan färg har torkat.
 • o Olja packningar med ätliga oljor eller liknande innan du målar om de tidigare målade fönster-/dörrbågarna, så att färg- eller lackskikt inte kommer att dras loss i kontakt med färger när beläggning inte är fullständigt torkad.

OBSERVERA: slipning, rengöring med kemiska medel, lackning och andra ytbehandlingsarbeten måste utföras i välventilerade lokaler. Måla bara öppna fönster och måla de inte om ifall färgskiktet inte har torkat. Fettborttagare och beläggningar måste torkas innan du får måla.

UNDERHÅLL AV PANELDÖRRAR

Kontrollera dörrens yta regelbundet för eventuella sprickor och skadade hörn eller kanter.
För att säkerställa att din paneldörr håller länge rekommenderar vi att tvätta den med ett milt vattenbaserat rengöringsmedel flera gånger om året. Använd en mjuk trasa som inte skadar det översta färgskiktet. Det hjälper till att skydda dörren från oavsiktliga skador.
Vid missfärgning eller sprickor i dörrpanelen rekommenderas renovering av paneldörren:

 • Paneldörrarnas ljust färgade ytor ska inspekteras och underhållas en gång om året och målas om med en lämplig färg vart femte år.
 • Paneldörrarnas mörkt färgade ytor ska inspekteras och underhållas en gång om året och målas om med en lämplig färg vartannat år (om de utsätts för direkt solljus och extrema förhållanden).

VIKTIGT. Paneldörrarnas mörkt färgade ytor kräver mer underhåll än de ljust färgade. Mörka ytor absorberar mer solljus och blir varmare av solen; därför minskar panelens stabilitet och färgen på ytan kan spricka. Dessutom kan topplacket bli tunnare med upp till 20 mikrometer om året på grund av olika miljöfaktorer. Därför behöver topplacket bytas ut ofta för att återställa dess tjocklek och säkerställa ett adekvat skydd för dörren.
VARNING. Reklamationer gällande sprickor i det översta färgskiktet eller dörrpaneler som är målade med någon av de mörka färgerna från grupp 3 enligt RAL-skalan godkänns inte.

BESLAGSANVÄNDNING

Kontinuerligt (minst 1 gång om året) smörjning garanterar att beslag kan användas smidigt och hjälper att undvika tidigt slitage. Till smörjning använd bara bearbetningsolja eller smörjmedel som inte innehåller syror. Dessutom rekommenderas det att kolla skruvarnas stabilitet och dra de åt eller byta om ifall det behövs.
Vi garanterar att användare blir säkra och fönster kommer att tjäna i många år om du följer nedan angivna anvisningar:

 • o Man får inte vrida handtag när fönster är öppet
 • o Man får inte belasta båge med något slags ytterligare vikt
 • o Man får inte trycka fönsterbåge mot öppning
 • o Man får inte placera någonting mellan fönsterkarm och fönsterbåge

 

HUR BORDE MAN UNDERHÅLLA PACKNINGAR OCH ÅNGSPÄRR

Rengör packningar när du rengör fönster. Olika slags skräp kan riva eller deformera dem.
Öppna båge för kontrollering eller rengöring av packningar. Då är det lätt att kolla om ångspärr som finns i aluminiumränna vid fönsterkarms botten inte är blockerad. Ta bort skräp eller smuts om det finns, så att vatten som hamnar i fönster skulle kunna gå ut. Annars kan vatten samlas på ramen och släppas in i lokalen.

De nämnda ångspärrarna finns i karmarna. Vatten börjar samlas mellan glaspaketet och ramen om de stoppas. Glaspaket som är ständigt i vatten börjar så småningom blir immig mellan skild glasskikt, selektivbeläggning oxideras, fläckar uppstår. Dessutom börjar ram som bevattnas av vatten röta, bågstycken deformeras.

HUR BORDE MAN SKÖTA DETALJER I PLAST OCH ALUMINIUM

Rengör detaljer i plast och aluminium med en svag blandning av medel och vatten. Slipmedel kan skada detaljernas yta och färger. Du får använda svaga blandningar av alkohol och vatten Rengör glas inte med pulver- eller slipmedel.
OBSERVERA: behandla inte smuts som är svårt att rengöra (färger, rester av byggmaterial, osv.) med vassa föremål (grova svampar, trasor, saxar, knivar, rakblad, osv.) Genom att använda vassa föremål kan du skada glasyta.

 

EFTERMARKNADSTJÄNSTER GENOMFÖRS INTE OM:
 • o Produkten skadades mekaniskt under transportering, montering, användning eller på grund av opassande byggprocessen, då dessa operationer utförs av kunden eller de personer eller företag som kunden hade anlitat.
 • o Produktens träram eller öppningsmekanism skadades på grund att produkten användes med fönsteröppningsmekanism som justerades av själva kunden.
 • o Beställare har inte betalat tillverkare för varorna.
 • o Produkten ändrades eller modifierades av andra personer än tillverkare och dess representanter.
 • o Produkten rengjordes med material som skadar färgskikt eller skydd mot korrosion.
 • o Produkten användes i strid med användningsanvisningar.
 • o Fönster reparerades av andra personer än säljares representanter.
 • o Byggskräp hade inte borttagits från beslag.
 • o Kunden målade packningar, lås, handtag, plastelement, kiseltråd vid glaspaket och andra rörliga delar när fönster och dörr målades om.

Företaget ger ingen garanti för slutlig ytbehandling av mörka fönster och dörrar. Om fönster och dörrar målas och betas i mörka färger kan det leda till att mörka fönster- och dörrbeläggningar i södra delen av huset hets upp (upp till 80° C). Om virke av barrträd hets upp, kan hartser förekomma. Därför råder vi inte att måla trä av barrträd i mörka färger från utsidan.

[contact-form-7 id=”5954″ title=”Užklausa LT”]

[contact-form-7 id=”5958″ title=”Užklausa EN”]

[contact-form-7 id=”5959″ title=”Užklausa NO”]

[contact-form-7 id=”5960″ title=”Užklausa RU”]

[contact-form-7 id=”5967″ title=”Užklausa DE”]

[contact-form-7 id=”5968″ title=”Užklausa NL”]

[contact-form-7 id=”5969″ title=”Užklausa SV”]

[contact-form-7 id=”6894″ title=”Užklausa LV”]