P. Varkojis ir KO

Euro träfönster 68 mm

, Euro träfönster 68 mm

När man började tillverka fönster med en tjocklek på 92 mm, blev eurofönster med 68 mm tjock profil mindre och mindre populär. Kunderna monterar dock ofta sådana fönster i byggnader som inte har särskilt stora värmeisoleringskrav. Jordbruks- och allmännyttiga lokaler, osv. Som alla vet vill många kunder ha en billig, men ändå högkvalitativ produkt, så 68 mm tjock profil som har lägre värmeegenskaper förlorar inte sin popularitet bland kunderna.

I 68 mm tjock profil kan man välja att montera glaspaket på 24 mm (2-glas)eller 32mm (3-glas). Fönstrets termiska konduktivitet är 1,4 W/(m²·K) eller 1,1 W /(m²·K) (med 3-glas paket).

För 68 mm tjocka fönster använder vi samma tycka aluminiumsystem som för 92 mm tjock fönster, dvs. Gutman – Cora och Bug -HOLZ plus, som kan målas enligt RAL färgkarta.

Hur kan du köpa dessa fönster?

För att garantera den bästa prisen säljer vi våra produkter direkt, dvs. utan mellanhänder i Litauen. Du kan köpa våra fönster även om du bor i Vilnius, Kaunas eller någon annan region.

Hur beställer man:
  1. Ring, skriv ett mejl eller kom till vårt kontor;
  2. Ange eller skicka mått på fönster som du vill beställa;
  3. Vi beräknar pris på fönsterna och skickar en offert;
  4. Ifall offert passar dig, kommer vi överens om tid då vi kan mäta fönsterluckorna;
  5. Mästare mäter fönsterluckorna, ett noggrant förslag förbereds;
  6. Vi tillverkar och levererar fönsterna;
  7. De kan monteras av våra eller dina mästare.

Fönster är ett av de huvudsakliga byggnadskonstruktions element. Proportioner av fönsteröppningar, förhållanden mellan fönsternas och väggarnas planer samt fönsterindelning blir en del av yttre- och inrefasads stil.

Trä är en av de äldsta material som används till bygget. Träet kännetecknas av sådana egenskaper som stor mekanisk styrka, liten volymvikt, liten värme- och ljudledningsförmåga; det är enkelt att bearbeta och har ett bra estetiskt utseende. Kemiskt är det motståndskraftig mot syror, salter, alkalier.

Träd är en symbol på natur som är runtomkring oss. Detta material symboliserar värme och mysighet. Man som väljer trä i sina omgivningar visar att han/hon värderar de riktiga värderingar i stället för de påstådda. Trä ”andas”, dvs. det suger upp fuktighet från omgivningarna och ger den tillbaka när det behövs. Därför skapar trä en oefterlikneligt mysig stämning.

På grund av stora kvalitetskrav som man ställer till träfönster och tack vare den mest avancerade tekniken skapades en ny träfönstersgeneration: man ändrade sätt att bearbeta träet, torkning av träet kontrolleras med hjälp av datorn, fönster tillverkas av limträ som limmades av tre lameller med vattentätt lim. Fönsterprofil ändrades: istället för dubbel ram med separata glas använder man enkel ram med ett glaspaket. Två tätningar monteras i fönsterpanelen. För att skydda fönster från skadliga väderförhållanden skapades ett helt nytt målningssystem som är anpassad till målning av träytor. Tack vare moderna beslag är det lätt att öppna fönster helt eller för ventilation samt det är enkelt att justera beslag under drift.

Fönster utför de flesta funktioner i byggnadskonstruktion. Fönster måste isolera från köld, ljud och vind samt släppa igenom ljus och frisk luft. Fönster påverkar lokalernas mikroklimat. Vi tänker aldrig på hur många delar utgör ett fönster: fönsterkarm, ram, glas eller glaspaket, gångjärn, handtag, ventilationskanaler, monteringsdetaljer, isolerings- och tätningsmaterial.

Med hänsyn till förhållanden av fönsterplats får kunden nu välja fönsterfärg, glaspaketstyp, säkra fönsterbeslag, tillbehör för ventilation, osv.

Virke

, Euro träfönster 68 mm

För virket använder vi furuträ av högst kvalitet. Det viktigaste när man förbereder ett högkvalitativt trä är att förvara den vattenhalt som kan förvaras tack vara teknologierna. För att förvara de bästa kvalitativa egenskaperna av träet använder vi den mest avancerade tekniken och skapar optimala förberednings och förvarings förhållanden. Förberett trä lagras i torra, välventilerade lokaler där luftfuktighet ständigt kontrolleras.

Virke för fönstertillverkningen limmas av tre fingerskarvade lameller, som får inte vara längre än 30 cm. På sådant sätt blir virket särskilt hård och motståndskraft mot deformationer. Limträ används vid tillverkningen av konstruktioner som måste motstå stora belastningar. Det är olika slags stöd, balkar, massiva båg- eller innertakskonstruktioner. Så limträ har obegränsade användningsmöjligheter inom byggbranschen. Användning av limträ med tre lameller när man tillverkar fönster och dörrar i trä säkerställer att produkterna kommer att motstå deformationer, medan radiell eller halvradiell skärning av ytterskikten skyddar fönster- eller dörr yta från sprickbildning.

Målning av träfönster

, Euro träfönster 68 mm

Träfönster målas ofta med Becker Acromafärger, som är ekologiska, miljövänliga, har bra vidhäftning med träytan samt låter träfönstret att ”andas“. De skyddar från långsiktiga skadliga väderförhållanden, är elastiska, förvarar sina elastiska egenskaper och spricker inte.

De är elastiska och motståndskraftiga mot frekventa temperaturväxlingar. Förberedning av träet för målningen och själva målningen består av flera etapper. Först kommer impregnering, som utförs genom att täcka träet med träskyddsmedlet. På sådant sätt blir träet motståndskraftigt mot fukt, förruttnelse och skadegörare. När träskyddsmedlet torkar, grundar man ytan och sedan, när ytbehandlingen torkar, utför man mellanslipning. Till slut belägger man träet med ett färgskikt på erforderlig tjocklek med hjälp av högtrycksutrustning. Ett tort och elastiskt skikt uppstår efter att färgen hade torkat. Vid lackering impregnerar man träet, tonar det två gånger och lackerar två gånger med transparent färg.

Man får välja vilken färg som helst enligt RAL och NCS färgkartor. Transparent akrylatlack lyfter fram den naturliga träets struktur och dess naturliga skönhet.

Målningsalternativ:
  • Invändiga och utvändiga ytor målade i samma färg;
  • Invändiga och utvändiga ytor målade i olika färg;

Invändiga ytor täckt i genomskinlig beläggning, utvändiga ytor målade.

[contact-form-7 id=”5954″ title=”Užklausa LT”]

[contact-form-7 id=”5958″ title=”Užklausa EN”]

[contact-form-7 id=”5959″ title=”Užklausa NO”]

[contact-form-7 id=”5960″ title=”Užklausa RU”]

[contact-form-7 id=”5967″ title=”Užklausa DE”]

[contact-form-7 id=”5968″ title=”Užklausa NL”]

[contact-form-7 id=”5969″ title=”Užklausa SV”]

[contact-form-7 id=”6894″ title=”Užklausa LV”]