P. Varkojis ir KO

Investuoja ne į plėtrą, o į naujas technologijas

Investuoja ne į plėtrą, o į naujas technologijas

Žemaičių namelius pamėgo olandai, langus – norvegai.

Kretingos rajone medinius langus, namelius ir baldus gaminanti UAB „P. Varkojis ir Ko“ turimą gamybos pajėgumą išnaudoja beveik maksimaliai, tačiau artimiausiu metu aktyvios plėtros neplanuoja. Bendrovė pasirinko kitą strategiją – didžiausią dėmesį skirti darbo našumą didinančioms naujovėms.

Vidutiniškai apie 5– 5,5 mln. eur metinę apyvartą skaičiuo­ janti bendrovė apie pusę pa­ jamų gauna iš medinių langų, likusią pusę – iš medinių na­ melių gamybos.

Vaidotas Varkojis, bendro­ vės „P. Varkojis ir ko“ gamy­ bos vadovas, pasakoja, kad apie 4.000 per metus bendro­ vėje pagaminamų sodo name­ lių daugiausia eksportuojama į olandiją, mažesnė dalis į didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją.

Pagrindinė medinių langų eksporto rinka – norvegija. Į ją ir kitas skandinavijos šalis parduodama apie 65% medi­ nių langų, likusi dalis realizuo­jama vidaus rinkoje.

Ponas Varkojis pripažįsta, kad įmonė nelabai turi kaip besiplėsti: „esame išnaudoję visas turimas patalpas, žval­ gėmės įsigyti papildomos že­ mės kaimynystėje, bet laisvos aplink nėra.“

Dirba ir robotas

Todėl jau kelerius pastaruo­ sius metus bendrovė dau­ giausia investuoja ne į plėtrą, o į darbo našumą didinančias naujoves.

Prieš porą metų bendro­ vė „P. Varkojis ir ko“ pir­ moji Baltijos šalyse įsigijo apie 300.000 eur kainavusį italijoje pagamintą sudėtingą medienos apdirbimo įrenginį sCM.

„Tai robotas, kurį naudoja­ me sudėtingiems arkiniams, apskritiems langams gamin­ ti. Jis pats atlieka labai daug funkcijų, pasirenka ir keičia reikalingus įrankius, medį pjauna itin tiksliai ir greitai“, – pasakoja p. Varkojis ir pri­ duria, kad šį įrenginį naudoja ir baldų gamyboje.

Tiesa, baldai sudaro labai nedidelę bendrovės veiklos dalį. Baldų ceche pagal vienos Vokietijos įmonės užsakymus daugiausia gaminama lovų. Ši užsieniečių įmonė Hamburge valdo tris baldų salonus, kuriuose ir parduodamos Kretingos rajone pagamintos lovos, komodos.

„Baldų cechas kol kas išsi­ laiko tik dėl langų ir medinių namelių cechų, bet nenorime jo atsisakyti. ateityje turime planų medinių baldų pasiūlyti skandinavijos rinkai. ten, ki­ taip nei lietuvoje, vertinamas natūralus medis ir kokybiški iš jo pagaminti baldai. Už juos mokami dideli pinigai“, – dės­ to pašnekovas.

Taupo medį

Praėjusiais metais apie 300.000 eur investavus į nau­ją džiovyklą, bendrovėje pa­ vyko gerokai paspartinti me­ dinių langų gamybos procesą. „Senojoje dažykloje dažai džiūdavo apie dvi paras, da­ bar langams nudžiūti užtenka kelių valandų. Modernizavę dažyklą, automatizavę didžią­ ją dalį procesų esame pajėgūs pagaminti apie 1.500 kv. m skandinaviško ir europietiš­ ko tipo langų per mėnesį, o anksčiau galėjome tik apie 1.000 kv. m“, – skaičiuoja p. Varkojis.

Verslininkas pabrėžia, kad jau suplanuotos ir šių metų investicijos. 100.000 eur nu­ matyta skirti dviem optimiza­ vimo įrenginiams, kurie leis ne tik greičiau, bet ir tiksliau pjauti lentas, todėl daugiau medienos bus panaudojama, liks mažiau atliekų.

„Lietuvoje beveik nebėra medienos, visą žaliavą tenka vežtis iš rusijos, tad medį rei­ kia labai taupyti, kiek įmanoma daugiau panaudoti“, – aiškina pašnekovas ir priduria, kad ga­ myboje susidarančios medžio atliekos prieš kelerius metus pasufleravo naują veiklą. iš džiovintų medžio pjuve­ nų bendrovė „P. Varkojis ir ko“ gamina kurui skirtas pju­ venų granules. „Jų daugiausia naudojame savo patalpoms šildyti, tik ne­ didelę dalį parduodame. nors paklausa yra, kiekio nedidin­ sime, nes tam reiktų atskiros gamyklos, be to, trūksta žalia­ vos“, – sako p. Varkojis.

[contact-form-7 id=”5954″ title=”Užklausa LT”]

[contact-form-7 id=”5958″ title=”Užklausa EN”]

[contact-form-7 id=”5959″ title=”Užklausa NO”]

[contact-form-7 id=”5960″ title=”Užklausa RU”]

[contact-form-7 id=”5967″ title=”Užklausa DE”]

[contact-form-7 id=”5968″ title=”Užklausa NL”]

[contact-form-7 id=”5969″ title=”Užklausa SV”]

[contact-form-7 id=”6894″ title=”Užklausa LV”]